Image Alt

AYG

aportaciones planes de pensiones

Nous límits en les Aportacions al Pla de Pensions

La llei de Pressupostos Generals de l’Estat, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2021, ha portat novetats fiscals pel que fa a l’estalvi de cara a la jubilació. En aquesta entrada t’expliquem els principals canvis:

Aportacions a plans individuals

S’ha reduït de 8.000 a un màxim de 2.000 euros anuals el límit conjunt de reduccions per un mateix contribuent (en territori comú) per totes les aportacions als sistemes de previsió social (plans de pensions individuals, PPAs, plans de pensions d’ocupació, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social).

Així mateix, com ocorria fins ara, les quantitats aportades no podran superar el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

Aportacions al pla del/a cònjuge

També es redueix el límit màxim de les aportacions amb dret a reducció a favor del cònjuge, que ara serà de només 1.000 euros anuals (abans era de 2.500 euros).

Tingui’s en compte que aquesta reducció addicional només pot aplicar-se quan el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

Aportacions al pla d’empresa

En canvi, el nou límit de reducció de 2.000 euros podrà incrementar-se en fins a 8.000 euros addicionals (per tant, fins a 10.000 euros en total) per contribucions de l’ocupador a favor de l’empleat a instruments de previsió social empresarial (plans de pensions d’ocupació, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social).

Igual que en el supòsit anterior, les quantitats aportades no podran superar el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

Si necessites analitzar si continuen sent atractius els plans de pensions per a la reducció en la teva base general de l’IRPF, així com possibles alternatives, consulta amb els nostres especialistes en assessorament fiscal. Truca al (+34) 934 106 211

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?