Image Alt

AYG

Canvis en els criteris per a cobrar un ERTO

Com a conseqüència de l’entrada en vigor dels nous ERTOS a partir de l’1 d’octubre de 2020, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, en alguns casos, estava denegant la prestació d’alguns treballadors afectats per aquests expedients.

Això és degut a la interpretació que estava fent aquest organisme dels Decrets llei 8/2020, de 17 de març, i 30/2020, de 29 de setembre, que entenia que, conforme a ells, els treballadors, la relació laboral dels que s’hagi iniciat amb l’empresa amb posterioritat al 18 de març i no disposin del període de manca necessari de 360 dies cotitzats, no tenien dret a sol·licitar la prestació per atur.

En altres casos, a treballadors que malgrat acreditar els 360 dies cotitzats, el SEPE els exigia sol·licitar la prestació individualment per entendre que en virtut d’aquests Decrets la interpretació és que no se’ls podia incloure en la sol·licitud col·lectiva del ERTO, la qual cosa comportava un inoportú retard en les prestacions.

Milers de treballadors s’enfrontaven a un difícil nadal, com a conseqüència del sorprenent i inoportú canvi de criteri del SEPE.

CCOO va denunciar fa uns dies al Ministeri de Treball i Economia Social aquesta situació i segons informa el propi sindicat, aquest va procedir a la revisió i modificació d’aquesta interpretació restrictiva dijous passat 10 de desembre, eliminant el requisit que la data del contracte sigui anterior al 18 de març de 2020 i preveient la revisió d’ofici de totes les situacions que s’han produït fins avui.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?