Image Alt

AYG

empleada del hogar

Actualització de les condicions salarials de les persones empleades de la llar

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha iniciat una campanya dirigida al sector de les persones empleades de llar, amb l’objectiu de regularitzar tots aquells salaris i cotitzacions a la Seguretat Social que es trobin per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), el qual se situa en 950 euros mensuals, amb catorze pagues (1.108,33 euros al mes amb prorrateig de pagues extraordinàries).

El tràmit haurà d’iniciar-lo el titular de la llar abans del 31 de març de 2021, mitjançant una comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social del salari real des de l’1 de gener de 2021 de la persona ocupada, que, en cap cas, podrà ser inferior al SMI actualment en vigor.

Han advertit que a partir del 31 de març s’iniciaran controls amb la finalitat de perseguir a aquells que no compleixin amb la regularització, i avisen que el seu incompliment podria comportar sancions.

Aquest problema va sorgir entre 2019 i 2020, després de la pujada aplicada al SMI, que el va situar en 1.108 euros amb el prorrateig de les pagues extraordinàries, la qual cosa comporta des de llavors que una persona treballadora de la llar que treballi a jornada completa (40 hores setmanals) hauria de cobrar aquesta quantitat, la qual cosa resulta enguany una base reguladora de 1.097 euros i una quota mensual de 275 euros (223 corresponen a l’ocupador i 51,5 a la treballadora).

Recorda que l’equip tècnic del nostre Departament Laboral pot assessorar-te si tens qualsevol dubte al respecte. Truca al (+34) 934 106 211

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?