Image Alt

AYG

ERTE ¿Se pueden añadir trabajadores?

ERTO Es poden afegir treballadors?

Si una empresa ha tramitat un ERTO per a una part de la plantilla, pot amb posterioritat afegir a nous treballadors al ERTO?

Quan una empresa tramita un ERTO, ha de comunicar als representants dels treballadors i a l’Autoritat Laboral el número i la classificació professional dels treballadors afectats per les mesures de suspensió dels contractes o de reducció de les jornades. Si el procediment afecta a més d’un centre de treball, aquesta informació haurà d’estar desglossada per centre de treball i, en el seu cas, per província i comunitat autònoma [RD 1483/2012, art. 17.2.b] .

En la pràctica, hi ha empreses que van comunicar el ERTO per a una part de la seva plantilla i que, al cap d’unes setmanes, necessiten incorporar a nous treballadors al ERTO (treballadors no inclosos en la comunicació realitzada a l’Autoritat Laboral). En aquests casos, com actuar?:

  • En general, no es pot sol·licitar l’increment de treballadors afectats per a un ERTO ja tramitat. En aquests casos, el correcte és presentar un segon ERTO per a les noves persones afectades.
  • No obstant això, si es tracta d’incorporar a treballadors que estaven en IT (o en situacions de maternitat o paternitat) en el moment de tramitar el ERTO i que ara han rebut l’alta, sí que és vàlid realitzar una comunicació a l’Autoritat Laboral sol·licitant la inclusió d’aquestes persones en el ERTO. El mateix ocorre respecte a treballadors que estiguessin en excedències amb reserva de ja que ara han finalitzat.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?