Image Alt

AYG

Impost de societats: al novembre, model 232

Impost de societats: al novembre, model 232

Si durant l’exercici 2019 una empresa va realitzar operacions vinculades, ha de verificar si aquest mes de novembre ha de presentar el model 232

En general, les empreses estan obligades a declarar en el model 232 (que es presenta aquest mes de novembre) les següents operacions vinculades realitzades en 2019:

  • Les realitzades amb una mateixa entitat que, en conjunt, superin els 250.000 euros [Ordre HFP/816/2017, art. 2.1.a] .

  • Les considerades “específiques” amb un import conjunt de cada tipus d’elles que superi els 100.000 euros (vendes d’immobles, transmissió de participacions, operacions amb intangibles, etc.) [Ordre HFP/816/2017, art. 2.1.b; RIS, art. 16.5] .

En cas d’empreses acollides al règim de consolidació fiscal, no existeix obligació de declarar en el model 232 les operacions vinculades realitzades dins del mateix grup, independentment de la seva quantia [Ordre HFP/816/2017, art. 2.2] .

No obstant això, recorda que existeix un altre supòsit en el qual també és obligatori declarar les operacions vinculades, encara que no s’aconsegueixin els límits indicats: quan les operacions vinculades del mateix tipus i mètode de valoració realitzades amb una mateixa entitat vinculada, en conjunt, superin el 50% de la xifra de negocis de l’empresa [Ordre *HFP/816/2017, art. 2.3] .

Així, per exemple, si una empresa va efectuar vendes de mercaderies a una altra societat del mateix grup en 2019 per 90.000 euros i resulta que la seva xifra de negocis va ser de 120.000 euros (pel que les operacions vinculades aconsegueixen el 75% de la xifra de negocis), haurà de presentar el model 232 i declarar aquestes vendes.

Aquesta regla del 50% no afecta als serveis que els socis persones físiques facturin a les seves societats, ja que els contribuents de l’IRPF no han de presentar el model 232 [Ordre HFP/816/2017, art. 2.1] .

Finalment, no oblidis que també han de declarar-se en el model 232 les següents operacions, independentment de la seva quantia:

  • El detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals [Ordre HFP/816/2017, art. 2.5] . 

  • El detall de les cessions d’immobilitzats intangibles a entitats vinculades que gaudeixin de la reducció del 60% prevista en l’Impost de societats [Ordre HFP/816/2017, art. 2.4; LIS, art. 23 i D.T. 20a] .

A més de les operacions vinculades, en aquest model també han d’incloure’s les operacions amb paradisos fiscals i les cessions d’intangibles a entitats vinculades.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?