Image Alt

Impostos

Experts
en assessorament fiscal

El nostre equip està format per advocats i tècnics tributaris experts en assessorament tant a societats com a persones físiques en els diferents àmbits de la fiscalitat nacional i internacional.

DECLARACIONS PERIÒDIQUES

 • Impost sobre Societats (IS): planificació i gestió fiscal de l’Impost sobre Societats.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): confecció i gestió de la declaració de la renda buscant l’opció més beneficiosa per als nostres clients.
 • Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR): assessorament i preparació de declaracions a no residents, tant comunitaris com extracomunitaris.
 • Declaracions trimestrals i mensuals: IVA, IRPF (model 111), IRPF Lloguers (model 115), IRNR No Residents (model 216)…
 • Declaracions anuals: IVA, IRPF (model 390), IRPF (model 190), IRPF Lloguers (model 180), IRNR No Residents (model 296)…
 • Declaracions informatives: declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries (model 349), declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347)…
 • Intrastat: gestió i presentació de la declaració d’operacions intracomunitàries i de comerç exterior.

ASSISTÈNCIA I DEFENSA LEGAL EN PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

T’assessorem i et representem en tota mena de procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària.

Presentem reclamacions entre òrgans i tribunals administratius o contenciosos, nacionals i comunitaris, i duem a terme expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració, i també procediments en matèria tributària de delicte fiscal.

Assistència i representació davant la inspecció de tributs.
Impugnació de liquidacions tributàries.
Interposició de reclamacions economicoadministratives davant dels Tribunals Economicoadministratiu Regionals (TEAR) i el Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC).
Defensa en procediments de derivació de responsabilitat.

TRAMITACIÓ DE TOTA MENA D'EXPEDIENTS TRIBUTARIS

 • Sol·licitud de fraccionament i ajornament de deutes.
 • Gestió i seguiment de notificacions electròniques.
 • Alta i gestió en el servei de notificacions electròniques.
 • Variacions censals.
 • Obtenció de certificats tributaris (corrent de pagament, etc.).

FISCALITAT INTERNACIONAL

Oferim assessorament tributari en tota mena d’operacions que presentin elements d’internacionalitat. Comptem amb una àmplia experiència en l’aplicació de convenis per evitar la doble imposició i en la seva interpretació d’acord amb els comentaris de l’OCDE.

 • Inversions estrangeres a Espanya: assessorament i planificació tributària d’inversions internacionals per a clients que volen obrir noves línies de negoci a Espanya.
 • Inversions espanyoles a l’estranger: assessorament i planificació fiscal de les possibles inversions que els nostres clients vulguin fer a l’estranger.
 • Assessorament fiscal a no residents, impatriats i expatriats.

TRIBUTACIÓ LOCAL

 • Assessorament en matèria d’impostos locals.
 • Impost sobre Béns Immobles (IBI).
 • Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica (IVTM).
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
 • Recollida d’escombraries.
 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU o Plusvàlua municipal).
 • Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
 • Taxa per guals.
 • Taxa per l’ús privatiu de la via pública.

FUSIONS, TRASPASSOS I ADQUISICIONS DE NEGOCIS

 • Assessorament en adquisicions de negocis, traspassos, reestructuracions i revisions fiscals completes (due diligence). Realització d’un exhaustiu estudi previ a l’operació en què es tracta de minimitzar els riscos que les operacions d’aquest tipus puguin comportar, tant en l’àmbit fiscal com en el mercantil.
 • Operacions vinculades: elaboració d’acords de repartiment de costos i contractes de serveis de suport a la gestió entre societats vinculades.

COMPTES ANUALS

 • Elaboració de comptes anuals
 • Confecció i legalització de llibres oficiales
 • Llibres d’actes, socis i accions nominatives

HERÈNCIES I DONACIONS

 • Assessorament fiscal en donacions i herències.
 • Estudi de testaments i formes d’adjudicació.
 • Valoració fiscal de l’actiu hereditari i distribució de lots per al seu repartiment.
 • Càlcul dels impostos inherents a l’acceptació d’herència i, si s’escau, dels excessos d’adjudicació.
Professionals
de contacte

Ana Garcia Tristante

agarcia@aygasesores.com

Ana García Tristante abogada fiscalista Barcelona
David Gil Fernández asesor legal Barcelona
Antonio Bignone

Sempre obtinc respostes a les qüestions que els plantejo. Senzillament, després de 5 anys de col·laboració, puc afirmar que són els millors assessors de Barcelona.

Antonio Bignone

General Manager. Hotel The Serras Visiteu web

Rafa Lanús

Gràcies a la meva professió treballo per tot el món, i això no és un problema a l'hora de rebre un assessorament fiscal amb implicacions internacionals.

Rafa Lanús

Fotógrafo Visiteu web

Isaac Aliaga

Tenen molta, molta experiència. Són professionals i tremendament solvents.

Isaac Aliaga

Hostelero. Can Pizza Visiteu web

Altres Serveis

Legal

Laboral

Dret civil i immobiliari

Contenciós tributari

Comptabilitat

Consultoria Empresarial

informació
i contacte

  He llegit i accepto la Política de privacitatNota legal

  Aquest lloc està protegit pel reCAPTCHA de Google i s'hi apliquen la seva Política de privacitat i els seus  Termes de servei.

  Abrir WhatsApp
  1
  Hola, ¿En qué podemos ayudarte?