Image Alt

AYG

Coches IVA

Vehicles: IVA de les despeses d’utilització

Si un empresari adquireix un vehicle per a la seva activitat, tret que acrediti el contrari, només pot deduir-se un 50% de l’IVA suportat. No obstant això, què succeeix amb les despeses derivades de la seva utilització (peatges, combustible…)?

IVA dels vehicles

Quan un empresari individual o un professional adquireix un vehicle per a utilitzar-lo en la seva activitat, es presumeix que la utilització empresarial és del 50%, per la qual cosa pot deduir l’IVA suportat en aquest mateix percentatge. Per exemple, si un advocat adquireix un turisme per a la seva activitat per 20.000 euros més 4.200 d’IVA, podrà deduir-se 2.100 euros (el 50% de l’IVA). Per a aplicar una deducció superior, cal demostrar que la part d’utilització empresarial és superior (de la mateixa manera, si Hisenda considera que l’ús empresarial és inferior, és ella la que ha de demostrar aquest percentatge inferior).

La deducció del 100% de l’IVA només és possible en unes certes activitats ja previstes en la llei (transport de mercaderies mitjançant vehicles mixtos, transport de viatgers, ensenyament de conductors, serveis de vigilància, representació o agent comercial…).

IVA de les despeses d’utilització

No obstant això, respecte a la deducció de l’IVA suportat per les despeses d’utilització del vehicle (reparacions i recanvis, combustibles, despeses d’aparcament i peatges), Hisenda considera que aquest criteri no és aplicable. En contestació a algunes consultes recents (DGT, consultes V1554-21, V2519-21 i V2756-21), entén que aquestes despeses han de desvincular-se del percentatge deduïble per l’adquisició a causa de les següents raons:

  • La regla de deducció proporcional només és aplicable en l’IVA suportat per l’adquisició de béns d’inversió.
  • Respecte a l’IVA suportat per les despeses del vehicle, és aplicable la norma general de deducció. Segons aquesta norma general, només són deduïbles les quotes suportades quan la despesa és directa i exclusiva de l’activitat empresarial.

Aquesta interpretació és clarament restrictiva per als contribuents. Si aquests apliquen la regla del 50% en l’IVA de l’adquisició –per a evitar discussions amb Hisenda–, ja no podran deduir l’IVA de les reparacions en cap percentatge. I respecte al combustible i peatges, només podran deduir-lo respecte a les despeses concretes en els quals puguin demostrar la relació plena (al 100%) amb la seva activitat econòmica, la qual cosa és pràcticament impossible.

L’ “oblit” d’Hisenda

L’Administració acaba fonamentant la seva postura en una sentència del Tribunal de Justícia de la UE que manifesta que l’IVA de les despeses del vehicle ha de desvincular-se de l’IVA derivat de l’adquisició (la qual cosa sembla un argument contundent a favor de la seva postura restrictiva). Però a més de que aquesta sentència es refereix a un país i a un supòsit diferents, Hisenda oblida que en la llei espanyola existeix un article específic en el qual es diu expressament que la regla de deducció proporcional també és aplicable a les despeses relacionades amb la utilització del vehicle.

Amb base en aquesta norma, és raonable continuar deduint l’IVA per les despeses del vehicle en la mateixa proporció en què s’hagi deduït l’IVA derivat de l’adquisició. Això sí: serà necessari disposar de les factures justificatives de cadascun de les despeses, en les quals és recomanable que s’inclogui la matrícula del vehicle.

 

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?