Image Alt

AYG

iva soportado

Devolució de l’IVA suportat a la UE

El 30 de setembre finalitza el termini per presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat a altres països de la UE durant el 2021.

Si el 2021 la teva empresa va enviar algun treballador a realitzar tasques a un altre país de la Unió Europea, o bé a alguna fira situada en aquest territori, és molt possible que aquest incorregués en despeses per les quals suportés IVA del país: hotels, lloguer de vehicles, lloguer de sales de reunions, accés a fires, compra de productes a l’estranger que després no van ser transportats a Espanya, etc.

Doncs bé, recorda que, al tractar-se d’un IVA suportat en un altre país, la teva empresa no es pot deduir en les declaracions periòdiques d’IVA (model 303). Per recuperar l’impost, has de sol·licitar-ne la devolució mitjançant el model 360 (que es presenta obligatòriament per Internet, juntament amb una còpia de les factures que justifiquin l’IVA suportat). A partir d’aquí, l’administració d’Hisenda espanyola comunica la sol·licitud al país on es va suportar l’IVA perquè gestioni la devolució.

La teva empresa podrà recuperar l’IVA suportat en un altre país comunitari sempre que aquest hagués estat deduïble d’haver estat suportat a Espanya (és a dir, s’ha d’haver suportat en el desenvolupament d’activitats empresarials). En cas que la teva empresa estigui en prorrata i només es pugui deduir un percentatge de l’IVA suportat, també podràs sol·licitar la devolució de part de l’IVA en funció d’aquesta prorrata (hauràs de fer constar aquest percentatge a la declaració).

Hauràs de presentar una sol·licitud de devolució (model 360) per cada país on hagi suportat IVA i en relació amb períodes trimestrals o anuals. El termini de presentació s’inicia una vegada transcorre el trimestre o l’any a què es refereix aquesta sol·licitud i acaba el 30 de setembre de l’any següent.

Així, el proper 30 de setembre finalitzarà el termini per sol·licitar la devolució de l’IVA suportat durant el 2021.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?