Image Alt

AYG

Paga extra Nadal

Atès que pròximament la teva empresa abonarà la paga extra de Nadal, recorda que els teus empleats han de cobrar les pagues extres de manera proporcional al temps treballat durant el període de meritació.

Així, si un empleat no treballa durant tot aquest període –per exemple, per absències injustificades–, la seva extra es redueix. De la mateixa manera, els empleats amb jornada reduïda cobren l’extra en proporció a la seva jornada.

Per tant, si un treballador ha tingut diversos coeficients de jornada durant l’any, la seva extra es calcula segons la mitjana de jornada treballada durant el període de meritació.

Així mateix, es poden produir altres incidències que permeten a l’empresa reduir la quantia de la paga extra. Per exemple:

  • Si tens empleats que s’han vist afectats per un ERTO, no tindran dret a cobrar la part de l’extra proporcional al temps en què el contracte de treball s’ha vist afectat pel ERTO (tret que hagi pactat algun tipus de complement).

  • Si un dels teus empleats ha estat de baixa, podràs descomptar de la seva extra la part proporcional que correspongui al mateix temps que hagi durat la IT (tret que el teu conveni t’obligui a complementar-la). Durant la baixa, el treballador cobra una prestació en funció de la seva base de cotització, i com aquesta inclou la prorrata de pagues, realment durant la IT ja les ha cobrat.

  • La teva empresa també pot descomptar de les extres la part de temps que un treballador hagi estat en vaga (descompte que ha d’efectuar-se en el moment d’abonar la paga).

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?