SERVEIS I ÀREES DE PRÀCTICA


Assessorament Comptable


Tant si vostè prefereix portar personalment la comptabilitat del seu negoci per a la nostra posterior revisió i tancament comptable, com si prefereix que la portem nosaltres, sempre tindrà la tranquil·litat de tenir el suport d'un ampli equip de tècnics comptables que l'assessoraran en tot el que necessiti.


Alguns dels nostres serveis:


· Assessorament Comptable.

· Classificació de la documentació.

· Mecanització i codificació de la seva documentació comptable.

· Tancament comptable.

· Fulls d'amortitzacions.

· Confecció i legalització dels llibres de comerç.

· Confecció i dipòsit de Comptes Anuals a qualsevol Registre Mercantil d’Espanya.