SERVEIS I ÀREES DE PRÀCTICAAssessorament Jurídic i Mercantil


Dret Societari


· Transmissió urgent de societats.

· Constitució de tot tipus d'entitats.

· Secretariat de companyies i assessorament als òrgans d'administració i socis.

· Empresa familiar.

· Govern corporatiu.

· Reestructuracions societàries (fusions, escissions, etc) nacionals i transfrontereres.

· Liquidació de companyies.

· Impugnació de Juntes de Socis.

· Accions socials i individuals de responsabilitat contra òrgans d’ administració de fet i de dret.

 

Dret Concursal


· Negociacions prèvies a la declaració de concurs.

· Declaració de concurs de creditors.

· Elaboració de convenis.

· Administració concursal d’entitats.

· Compareixença en processos concursals i defensa del interessos del creditor.

 

Dret Hipotecari i Registral


Els nostres professionals tenen àmplia experiència en la confecció de minutes notarials el redactat de les quals s'adeqüi millor a les necessitats del client. Així mateix li prestaran assistència en la signatura i tot l'assessorament que necessiti durant la tramitació de les diferents escriptures públiques en els registres corresponents, incloent-hi la interposició i seguiment de Recursos davant la Direcció General dels Registres i el Notariat (DGRN), etc.

 

Reclamacions de Recobrament de Crèdits Comercials


En el món de la litigació és habitual obtenir sentències estimatòries que finalment s’acaben no complint per la manca de capacitat econòmica del deutor. Per això, de manera prèvia a la interposició de qualsevol demanda en reclamació de quantitat realitzem una investigació sobre la solvència del deutor, tot això amb vista a que el client disposi de tota la informació a l'hora de decidir si vol embarcar-se en un procediment judicial.

En via contenciosa, ens encarreguem de reclamar judicialment tot tipus de deutes, i en el cas de societats, estudiem sempre la possibilitat de derivar les responsabilitats a l'òrgan d'administració per tal d'ampliar les possibilitats d'obtenir un cobrament efectiu.

 

Protecció de Dades


· Anàlisi de Fitxers.

· Documents de Seguretat.

· Protocols d'actuació.

· Contractes de responsables i encarregat.

· Controls i Auditories.

· Defensa Jurídica.

 

Dret de la Contractació Civil i Mercantil


A AYG ASESORES tenim experiència en la redacció de tot tipus de contractes, ja siguin de caràcter civil o mercantil, tot en un llenguatge comprensible i adaptat a les necessitats de cada client.

 

Dret Successori


· Acceptació d' Herència.

· Reclamació d’ Herències, Legítimes i Llegats.

. Planificació i optimització hereditària.

· Declaracions d'Hereus.

· Partició d' Herència: negociacions i processos judicials.

· Successió d’ Empreses Familiars.

· Venda de drets successoris.

· Solució de conflictes Immobiliaris.

· Redacció d’ informes hereditaris.

· Redacció de Protocols Familiars.     

· Elaboració de Testaments.

· Fiscalitat i tributació en matèria de successions.