SERVEIS I ÀREES DE PRÀCTICA

 

Nota Legal


Aquest lloc web és propietat de AYG ADMINISTRATIVO Y CONTABLE SA (en endavant AYG). La firma està formada per diverses societats segons els serveis prestats (AYG DE RIESGOS SL en matèria d'assegurances i ADMINISTRACIONES EMPRESARIALES DE BARCELONA SL en matèria d'administració de finques), totes amb domicili a Barcelona, ​​Carrer Còrsega 109 Entresòl 08029 Barcelona.

La utilització d'aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d'ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.


1.- Condicions d' ús.

1.1 Aquest lloc web o, si s'escau els links, conté material preparat per AYG amb fins únicament informatius. L'usuari ha de tenir en compte que aquest material pot no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut en aquest lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l'assessorament legal o d'altra naturalesa. L'accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre AYG i l'usuari d'aquest lloc web. Per això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l'usuari no ha de trametre a AYG cap tipus d'informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

1.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals AYG no exerceix cap tipus de control. AYG no respon ni del contingut ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que AYG recomani o aprovi el seu contingut.


2.- Limitació de responsabilitat.

2.1 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. AYG no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui tenir el contingut d'aquest lloc web o altres als quals es pugui accedir a través del mateix. AYG tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol dany derivat de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

2.2 AYG no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, AYG no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.


3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep AYG dels usuaris d'aquest lloc web es tracta amb la màxima confidencialitat.

3.2 Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s'informarà a l'usuari del caràcter necessari dels que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d'aquests serveis.

3.3 Atès que el despatx està format per diverses societats (AYG DE RIESGOS SL i ADMINISTRACIONES EMPRESARIALES DE BARCELONA SL), les dades personals que es demanin per AYG estaran accessibles a totes aquestes societats, que actuaran de forma coordinada com una firma única i li prestaran els serveis per als quals s'hagi subscrit. Si vostè no desitja que alguna d'aquestes societats accedeixi a les dades del formulari, no ha d'omplir ni enviar cap dada.

3.4 El usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida per correu postal a l'adreça indicada a l' inici d'aquest document. La sol·licitud haurà d'indicar el nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d'Identitat o passaport i indicació del dret que s'exerceix.