SERVEIS I ÀREES DE PRÀCTICA

 

Assessorament Immobiliari i Administració de Finques

Gestió i Administració


El nostre departament de finques està format per un grup de professionals especialitzats en la Gestió i Administració de Finques, orientada a cobrir la demanda d'un servei professional i transparent en l'Administració del seu habitatge.

· Elaboració de contractes de lloguer.

· Gestió pagaments de tributs.

· Revisió de lloguers.

· Conservació de l'immoble.

· Control de morositat.

· Cobrament de rendes de lloguer a inquilins.

· Liquidació mensual a l'arrendador.

· Reclamació judicial de rendes impagades, inclòs el desnonament.

· Declaracions d' IVA per arrendaments de locals.

· Expedició de certificats a efectes fiscals.
Propietat Horitzontal


En matèria de Propietat Horitzontal administrem Comunitats de Propietaris: portem a terme totes les gestions i tasques pròpies d'aquesta activitat, amb la finalitat de facilitar el més possible a tots els copropietaris el bon funcionament de la seva comunitat.


· Administració: preparació pressupostos, actes, cobraments i pagaments, etc.

· Preparació i seguiment de demandes judicials.

· Reparacions i obres de conservació.

· Serveis: neteja, manteniment ascensor, etc.

· Gestió de tributs (IRPF, IVA, etc.).

· Tramitació llibres d'actes i N.I.F.s.

· Redacció de reglaments i estatuts.

· Llibre de l'edifici.
Manteniment


Ens ocupem de contactar amb els industrials capaços de solucionar els problemes de reparacions i efectuar les obres necessàries per a la correcta conservació dels immobles.

Així mateix els nostres professionals s'encarregaran d'assessorar-lo en matèria de valoracions, estudis de rendibilitat, traspassos etc.