Image Alt

AYG

fraccionamiento renta ERTE

Novetats Renda 2020: Fraccionament del pagament i ERTOs

Coincidint amb l’inici de la campanya de Renda 2020, el Govern ha aprovat un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Aquest fraccionament extraordinari permet a aquells contribuents que s’hagin vist afectats per un ERTO durant l’any 2020, ajornar la seva declaració d’IRPF en sis terminis, de juliol a desembre, sense meritació d’interessos i sense necessitat d’aportar garanties, sempre que la declaració de l’impost es presenti dins del termini voluntari de declaració.

Es tracta d’un règim optatiu, incompatible amb el règim d’ajornaments ordinari (dos terminis del 60% i 40%). A més, no serà aplicable als contribuents als quals sigui aplicable el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol (art. 93 IRPF).

Per a poder beneficiar-se d’aquest fraccionament especial, l’import total dels deutes pendents de pagament del contribuent no pot excedir de 30.000 euros.

El nostre Departament Fiscal, format per un equip tècnic especialitzat en dret tributari pot assessorar-te ens qualsevol dubte que tinguis i estudiar la teva declaració de manera individual per a aconseguir el màxim de deduccions possibles.

Abrir WhatsApp
1
Hola, ¿En qué podemos ayudarte?